اخبار مهم
Home / حوادث / اولین اظهارات رضا اشرفى قاتل رومینا
1591805361_61678_286.jpeg

اولین اظهارات رضا اشرفى قاتل رومینا

به گزارش مجله خبری اندیشه ناب

تسنيم: رضا اشرفی، پدر رومینا در اولين اظهارنظر خود پس از قتل دخترش گفت:


رابطه‌ام با رومینا خوب بود، معمولا با او درد دل نمی‌کردم، اما با هم شوخی می‌کردیم.

بهمن خاوری «خواستگار رومینا» گفته بود اگر این دختر (رومینا) با من فرار نکند، آبرویت را می‌برم و پدر و مادرت را می‌کشم، این موضوع را رومینا به همسرم گفته بود.

من نمی‌خواستم رومینا را تحت فشار بگذارم و می‌خواستم او آزاد باشد

من با حجابش مشکلی نداشتم اصراری نداشتم لباس خاصی بپوشد.

هر لباسی می‌گفت دوست دارم همان را برایش می‌خریدم من رومینا را دوست داشتم، ولی عصبی شدم و الان زمان قابل بازگشت نیست.

می فایل مجله خبری اندیشه ناب