اخبار مهم
Home / هنری / "بنیامین" و "گلزار" در آخرین روز فیلمبرداری «سلام بمبئی» (عکس)
31436_949.jpg

"بنیامین" و "گلزار" در آخرین روز فیلمبرداری «سلام بمبئی» (عکس)

به گزارش مجله خبری اندیشه ناب:

اندیشه ناب: “بنیامین” و “گلزار” در آخرین روز فیلمبرداری «سلام بمبئی» در فرودگاه امام.

می فایل مجله خبری اندیشه ناب