اخبار مهم
Home / حوادث / درگیری عوامل شهرداری تهران با دستفروشان
601995_170.jpg

درگیری عوامل شهرداری تهران با دستفروشان

به گزارش مجله خبری اندیشه ناب

ماموران انضباط شهری شهرداری تهران «ظهردوشنبه» با دستفروشان میدان فاطمی درگیر شدند که این قضیه با وساطت مردم ختم به خیر شد.

به گزارش ایرنا، این درگیری بین دو گروه از ماموران انضباط شهری شهرداری تهران با دو بساط گردان میوه فروش رخ داد.

بر اساس این گزارش پنج تن از ماموران شهرداری به منظور بردن چرخ و بساط دو دستفروش اقدام کردند که این اقدام با مقاومت دستفروشان و زد و خورد همراه شد.


مردم در صحنه نیز به کمک دستفروشان رفته و اجازه بردن چرخ و بساط آنها را به ماموران شهرداری ندادند.

این درگیری دقیقا مقابل درب وزارت کشور جنب مسجد نور در خیابان فاطمی رخ داد و مردم حاضر در محل به حمایت از دستفروشان پرداختند و در نهایت با همیاری آن دستفروشان از محل متواری شدند.

می فایل مجله خبری اندیشه ناب