اخبار مهم
Home / هنری / دورهمی لیسانسه ها برای هوتن شکیبا(اینستاپست)
51753_507.jpg

دورهمی لیسانسه ها برای هوتن شکیبا(اینستاپست)

به گزارش مجله خبری اندیشه ناب:

 امیرحسین رستمی، تصویری از خود در کنار هوتن شکیبا و امیر کاظمی در اینستاگرام منتشر کرد، این سه در سریال لیسانسه ها با هم هم بازی بودند.

می فایل مجله خبری اندیشه ناب