اخبار مهم
Home / هنری / "رضا عطاران" و "ریوالدو" در نمایی از من سالوادور نیستم (عکس)
30968_552.jpg

"رضا عطاران" و "ریوالدو" در نمایی از من سالوادور نیستم (عکس)

به گزارش مجله خبری اندیشه ناب:

اندیشه ناب: “رضا عطاران” و “ریوالدو” ستاره سابق فوتبال برزیل در نمایی از من سالوادور نیستم ساخته منوچهر هادی:

می فایل مجله خبری اندیشه ناب