اخبار مهم
Home / حوادث / نجات معجزه آسا نوزاد زنده از زیر آوار زلزله دیشب در سرپل ذهاب
42042_774.jpg

نجات معجزه آسا نوزاد زنده از زیر آوار زلزله دیشب در سرپل ذهاب

به گزارش مجله خبری اندیشه ناب

امروز نوزادی زنده به شکلی معجزه آسا از زیر آوار زلزله در سر پل ذهاب بیرون آمد. 

می فایل مجله خبری اندیشه ناب